Zadanie 8 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (nowy)

Zadanie 8. (0–2)

W zamkniętym reaktorze o pojemności 1 dm3 znajdowały się gazowe substancje A i B zmieszane w stosunku stechiometrycznym. Reagenty ogrzano do temperatury T i zainicjowano reakcję przebiegającą zgodnie z poniższym schematem.

A(g) + 2B(g) ⇄ 3C(g) + D(g)

Przez jedną minutę, co 10 sekund, oznaczano liczbę moli substancji A w mieszaninie reakcyjnej. Wyniki zestawiono w poniższej tabeli.

Czas, s 0 10 20 30 40 50 60
Liczba moli substancji A, mol 3,60 2,80 2,20 1,95 1,90 1,90 1,90

Uzupełnij poniższą tabelę, a następnie narysuj wykres przedstawiający zależność stężenia substancji C od czasu trwania reakcji, czyli w przedziale ‹0s , 60s›.

Czas, s 0 10 20 30 40 50 60
Liczba moli substancji C, mol

Odpowiedź

Wkrótce!

Dodaj komentarz