Zadanie 8 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (nowy)

Zadanie 8. (0–2)

W zamkniętym reaktorze o pojemności 1 dm3 znajdowały się gazowe substancje A i B zmieszane w stosunku stechiometrycznym. Reagenty ogrzano do temperatury T i zainicjowano reakcję przebiegającą zgodnie z poniższym schematem.

A(g) + 2B(g) ⇄ 3C(g) + D(g)

Przez jedną minutę, co 10 sekund, oznaczano liczbę moli substancji A w mieszaninie reakcyjnej. Wyniki zestawiono w poniższej tabeli.

Czas, s0102030405060
Liczba moli substancji A, mol3,602,802,201,951,901,901,90

Uzupełnij poniższą tabelę, a następnie narysuj wykres przedstawiający zależność stężenia substancji C od czasu trwania reakcji, czyli w przedziale ‹0s , 60s›.

Czas, s0102030405060
Liczba moli substancji C, mol
Odpowiedź

Schemat punktowania

2 p. – za poprawne uzupełnienie tabeli i poprawne narysowanie wykresu spełniającego warunki zadania.
1 p. – za poprawne uzupełnienie tabeli i błędne narysowanie wykresu lub brak wykresu.
lub
– za poprawne narysowanie wykresu spełniającego warunki zadania i błędne lub częściowe uzupełnienie tabeli albo brak uzupełnienia tabeli.
0 p. – za każdą inną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Czas, s0102030405060
Liczba moli substancji C, mol0,002,404,204,955,105,105,10

Uwaga: Zdający nie musi zapisywać obliczeń.

Wykres spełniający warunki zadania:

  • musi ilustrować zmiany stężenia substancji C w przedziale <0 s, 60 s>.
  • musi rozpoczynać się w punkcie (0; 0) i przechodzić przez punkty (10; 2,40) oraz (20; 4,20), a dla t = 30 s wykres musi przechodzić przez punkt o wartości z przedziału <4,80; 5,00>.
  • w przedziale czasu <40, 60> musi być wykresem funkcji stałej o wartości z przedziału <5,00; 5,20> (czyli odcinkiem poziomym).
  • może być wykresem punktowym, pod warunkiem że zawiera 7 poprawnie zaznaczonych punktów.

Dodaj komentarz