Zadanie 7 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 7. (1 pkt)

Pierwiastek A tworzy aniony złożone o wzorze AO4, w których występuje na swoim najwyższym stopniu utlenienia. Pierwiastek A jest metalem.

Pierwiastek D tworzy aniony złożone o wzorze DO3, w których występuje na swoim najwyższym stopniu utlenienia. Pierwiastek D może przyjmować w związkach ujemne stopnie utlenienia.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie, a w wyznaczone miejsca wpisz numer grupy oraz stopień utlenienia.

Pierwiastek A w jonie AO4 może w reakcji redoks pełnić funkcję (wyłącznie reduktora / reduktora lub utleniacza / wyłącznie utleniacza).

Pierwiastek D w jonie DO3 może (wyłącznie oddać elektrony / wyłącznie przyjąć elektrony / oddać lub przyjąć elektrony).

Pierwiastek A należy do grupy (…) układu okresowego pierwiastków.

Pierwiastek D należy do grupy (…) układu okresowego pierwiastków, a jego najniższy stopień utlenienia w związkach jest równy (…).

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uzupełnienie wszystkich zdań.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

wyłącznie utleniacza; wyłącznie przyjąć elektrony; 15; –III

Dodaj komentarz