Zadanie 7 | Maj 2018 | Biologia | Poziom rozszerzony (nowy)

Zadanie 7.

Uczniowie mieli za pomocą mikroskopu świetlnego przeprowadzić obserwację cienkiego skrawka pochodzącego z bulwy spichrzowej ziemniaka.

Zadanie 7.1. (0–1)

Ustal właściwą kolejność czynności, które należy wykonać w celu przeprowadzenia obserwacji mikroskopowej komórek miękiszu spichrzowego. Wpisz numery 2.–6. we właściwe miejsca tabeli.

CzynnościKolejność
Umieścić obiekt badawczy w kropli wody na szkiełku przedmiotowym.
Pobrać możliwie cienki skrawek z bulwy spichrzowej ziemniaka.1
Ustawić ostrość obrazu za pomocą śruby mikrometrycznej.
Przykryć obiekt badawczy szkiełkiem nakrywkowym.
Ustawić ostrość obrazu za pomocą śruby makrometrycznej.
Umieścić preparat na stoliku mikroskopu i włączyć oświetlenie.
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uporządkowanie wszystkich czynności wykonywanych podczas
przygotowywania preparatu mikroskopowego i jego obserwacji mikroskopowej.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

CzynnościKolejność
Umieścić obiekt badawczy w kropli wody na szkiełku przedmiotowym.2
Pobrać możliwie cienki skrawek z bulwy spichrzowej ziemniaka.1
Ustawić ostrość obrazu za pomocą śruby mikrometrycznej.6
Przykryć obiekt badawczy szkiełkiem nakrywkowym.3
Ustawić ostrość obrazu za pomocą śruby makrometrycznej.5
Umieścić preparat na stoliku mikroskopu i włączyć oświetlenie.4

Zadanie 7.2. (0–1)

Spośród rysunków A–D wybierz i zaznacz tkankę pochodzącą z bulwy spichrzowej ziemniaka, w której gromadzona jest skrobia zaobserwowana przez uczniów.

Na podstawie: E. Malinowski, Anatomia roślin, Warszawa 1983.
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za wskazanie właściwego rysunku tkanki obserwowanej przez uczniów.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

C.

Dodaj komentarz