Zadanie 40 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (nowy)

Zadanie 40. (0–1)

Poniżej przedstawiono sekwencję aminokwasów pewnego tripeptydu:

Phe-Gly-Cys

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) tego tripeptydu. Pamiętaj, że w zastosowanej
notacji umieszcza się z lewej strony kod aminokwasu, którego reszta zawiera wolną grupę
aminową połączoną z atomem węgla α.

Odpowiedź

Wkrótce!

Dodaj komentarz