Zadanie 38 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (nowy)

Zadanie 38. (0–1)

Aminokwasy białkowe są α-aminokwasami, co znaczy, że w ich cząsteczkach jedna para grup funkcyjnych: aminowej i karboksylowej, jest połączona z tym samym atomem węgla.

α-Aminokwasy można otrzymać z kwasów karboksylowych w syntezie, której przebieg zilustrowano na schemacie.

Na podstawie: J. McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2000.

Wzór półstrukturalny kwasu: (…)

Nazwa systematyczna bromopochodnej: (…)

Odpowiedź

Wkrótce!

Dodaj komentarz