Zadanie 36 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (nowy)

Zadanie 36.

W laboratorium pod wyciągiem przeprowadzono reakcję manganianu(VII) potasu z nadmiarem kwasu solnego. Do wykrycia gazowego produktu zastosowano papierek jodoskrobiowy zwilżony wodą. Przebieg doświadczenia zilustrowano na poniższym schemacie.

Zadanie 36.1. (0–1)

Opisz zmiany możliwe do zaobserwowania podczas przebiegu doświadczenia. Uzupełnij poniższą tabelę.

przed dodaniem HCl (aq)po zajpościu reakcji
Barwa roztworu w probówce
Barwa papierka jodoskrobiowego
Odpowiedź

Wkrótce!

Zadanie 36.2. (0–1)

Wyjaśnij przyczynę zmiany barwy papierka jodoskrobiowego.

Odpowiedź

Wkrótce!

Dodaj komentarz