Zadanie 33 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 33. (1 pkt)

Poniżej przedstawiono wzory związków organicznych w projekcji Fischera.

Uzupełnij tabelę – wpisz numery, którymi oznaczono wzory odpowiednich związków.

Wzory związków lub wzór związku
Para enancjomerów
Para diastereoizomerów
Związek nieczynny optycznie
Odpowiedź

Wkrótce!

Dodaj komentarz