Zadanie 33 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 33. (1 pkt)

Poniżej przedstawiono wzory związków organicznych w projekcji Fischera.

Uzupełnij tabelę – wpisz numery, którymi oznaczono wzory odpowiednich związków.

Wzory związków lub wzór związku
Para enancjomerów
Para diastereoizomerów
Związek nieczynny optycznie
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uzupełnienie tabeli – podanie numerów wzorów związków.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Wzory związków lub wzór związku
Para enancjomerów1, 3
Para diastereoizomerów1, 4 lub 3, 4
Związek nieczynny optycznie2

Dodaj komentarz