Zadanie 31 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (nowy)

Zadanie 31.

Ketony, których cząsteczki zawierają grupę hydroksylową –OH przy atomie węgla połączonym z atomem węgla grupy karbonylowej (α-hydroksyketony), w wodnym roztworze odczynie zasadowym ulegają izomeryzacji. Tę przemianę ilustruje poniższy schemat.

D-tagatoza jest monosacharydem o wzorze

Zadanie 31.1. (0–1)

Wybierz jedną parę odczynników, które umożliwią odróżnienie D-glukozy od D-tagatozy. Uzupełnij schemat doświadczenia – podkreśl wzory wybranych odczynników.

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za uzupełnienie schematu doświadczenia – poprawny wybór i zaznaczenie wzorów odczynników
0 p. – za odpowiedź niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Br2 (aq) i KHCO3 (aq)

Zadanie 31.2. (0–1)

Opisz możliwe do zaobserwowania różnice w przebiegu doświadczenia dla obu monosacharydów – uzupełnij tabelę.

Numer probówkiOpis zawartości probówki przed wprowadzeniem roztworu monosacharyduOpis zawartości probówki po wprowadzeniu roztworu monosacharydu
I
II
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawny opis możliwych do zaobserwowania różnic w przebiegu doświadczenia dla obu monosacharydów – przy poprawnym wyborze i zaznaczeniu odczynników w zadaniu 31.1.
0 p. – za błędny lub niepełny opis zmian, lub błędny wybór, lub brak zaznaczenia odczynników w zadaniu 31.1. albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Numer probówkiOpis zawartości probówki przed wprowadzeniem roztworu monosacharyduOpis zawartości probówki po wprowadzeniu roztworu monosacharydu
Iżółty lub pomarańczowy
lub czerwony lub brunatny roztwór
bezbarwny roztwór lub roztwór
odbarwia się (i wydziela się
bezbarwny gaz)
IIżółty lub pomarańczowy
lub czerwony lub brunatny roztwór
żółty lub pomarańczowy
lub czerwony lub brunatny roztwór

Zadanie 31.3. (0–1)

Wskaż różnicę w budowie cząsteczek D-glukozy i D-tagatozy umożliwiającą odróżnienie ich zaproponowaną metodą.

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawny opis różnicy w budowie cząsteczek odwołujący się do obu monosacharydów przy poprawnym wyborze i zaznaczeniu odczynników w zadaniu
0 p. – za błędny lub niepełny opis, lub błędny wybór, lub brak zaznaczenia odczynników w zadaniu 31.1. albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Glukoza jest aldozą, a tagatoza jest ketozą.
lub
W cząsteczce glukozy występuje grupa aldehydowa, a w cząsteczce tagatozy – ketonowa.
lub
Cząsteczki glukozy zawierają grupę aldehydową, a tagatozy – nie.

Dodaj komentarz