Zadanie 30 | Maj 2018 | Biologia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 30. (1 pkt)

Oceń, czy poniższe informacje opisujące tajgę (borealny las iglasty) są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1.Lasy tego typu występują głównie na półkuli północnej.PF
2.W ich drzewostanie występują nieliczne drzewa liściaste.PF
3.W tych lasach nie obserwuje się sezonowej rytmiki zmian fenologicznych.PF
Odpowiedź

Przykładowe odpowiedzi

1 p. – za prawidłową ocenę wszystkich trzech stwierdzeń.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

1. – P, 2. – P, 3. – P.

Dodaj komentarz