Zadanie 3 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 3.

Radon jest pierwiastkiem promieniotwórczym, którego najbardziej rozpowszechniony izotop
to 222Rn. W przyrodzie powstaje on bezpośrednio z rozpadu 226Ra. Okres półtrwania 222Rn jest równy 3,8 dnia, a inne izotopy tego pierwiastka są jeszcze mniej trwałe, więc wykazuje on dużą aktywność promieniotwórczą.

Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2002.

Zadanie 3.1. (1 pkt)

Zawartość radonu w powietrzu pobranym z kopalni wynosi 4·1013 atomów 222Rn w 1 m3.

Oblicz, po jakim czasie zawartość radonu zmaleje do 5·1012 atomów 222Rn w 1 m3.

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne obliczenie czasu i podanie wyniku z poprawną jednostką.
0 p. – za błędne obliczenie lub podanie wyniku w jednostkach innych niż jednostka czasu albo brak rozwiązania.

Poprawne rozwiązania

Odp. 11,4 dnia

Zadanie 3.2. (1 pkt)

Napisz równanie reakcji powstawania 222Rn z 226Ra. Uzupełnij wszystkie pola w poniższym schemacie.

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uzupełnienie schematu.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Uwaga: Zapis 42α jest poprawny.

Dodaj komentarz