Zadanie 3 | Maj 2019 | Biologia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 3. (2 pkt)

Na rysunku przedstawiono budowę błony komórkowej.

Na podstawie: C. Hickman, L. Roberts, A. Larson, Integrated principles of zoology, New York 2001.

a) Określ, która z widocznych na rysunku cech budowy przedstawionej błony świadczy o tym, że jest to błona komórki zwierzęcej.

Odpowiedź

Wkrótce!

b) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące budowy błony komórkowej są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1.Zewnętrzna i wewnętrzna warstwa błony komórkowej mają budowę symetryczną względem siebie.PF
2.Cząsteczki fosfolipidów mogą zmieniać swoje położenie w obrębie dwuwarstwy.PF
3.Dwuwarstwa fosfolipidowa jest tym bardziej płynna im więcej występuje w niej fosfolipidów zawierających nasycone kwasy tłuszczowe.PF
Odpowiedź

Wkrótce!

Dodaj komentarz