Zadanie 3 | Maj 2018 | Biologia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 3. (1 pkt)

Poniższym składnikom (A–C) budującym błony komórkowe w komórkach zwierzęcych przyporządkuj pełnione przez nie funkcje (1.–4.).

Składnik błony komórkowej

  1. glikolipidy
  2. cholesterol i tłuszcze nasycone
  3. białka tworzące pompy jonowe

Funkcja

  1. Umożliwiają dyfuzję ułatwioną.
  2. Zmniejszają płynność błony komórkowej.
  3. Biorą udział w rozpoznawaniu komórek.
  4. Umożliwiają transport aktywny.
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za trzy poprawne przyporządkowania funkcji do wskazanych składników błony
komórkowej.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

A. – 3, B. – 2, C. – 4.

Dodaj komentarz