Zadanie 29 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 29. (2 pkt)

Oblicz, ile centymetrów sześciennych wodnego roztworu kwasu etanowego o stężeniu równym 41,0% masowych i gęstości 1,05 g·cm−3 należy rozcieńczyć wodą, aby otrzymać 200,00 cm3 roztworu kwasu etanowego o stężeniu 0,70 mol·dm−3.

Odpowiedź

Wkrótce!

Dodaj komentarz