Zadanie 29, 30 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (nowy)

Informacja do zadań 29.–30.

Poniżej przedstawiono uproszczony wzór para-benzochinonu – jednego z chinonów – oraz produktu jego redukcji, czyli hydrochinonu. Pod wzorami tych związków podano ich nazwy systematyczne.

Izomerem para-benzochinonu jest orto-benzochinon. Jego nazwa systematyczna to cykloheksa-3,5-dieno-1,2-dion.

Zadanie 29. (0–1)

Napisz wzór uproszczony orto-benzochinonu.

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne napisanie wzoru uproszczonego orto-benzochinonu.
0 p. – za odpowiedź niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Zadanie 30. (0–1)

Określ formalny stopień utlenienia oraz typ hybrydyzacji (sp, sp2, sp3) orbitali walencyjnych atomu węgla oznaczonego literą a w cząsteczce para-benzochinonu i w cząsteczce hydrochinonu. Uzupełnij tabelę.

Stopień utlenieniaTyp hybrydyzacji
para-benzochinon
hydrochinon
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uzupełnienie tabeli: poprawne określenie stopnia utlenienia oraz poprawne określenie hybrydyzacji orbitali walencyjnych atomu węgla oznaczonego literą a w cząsteczce para-benzochinonu i w cząsteczce hydrochinonu.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Stopień utlenieniaTyp hybrydyzacji
para-benzochinon(+) II lub (+) 2sp2
hydrochinon(+) I lub (+) 1sp2

Dodaj komentarz