Zadanie 28 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 28. (2 pkt)

Pewien związek o wzorze ogólnym RCHO przekształcono w związek D w kilkuetapowym procesie przedstawionym na poniższym schemacie.

Literami A, B, C, D oznaczono pochodne węglowodorów.

Podaj wzory ogólne tych pochodnych.

Wzór związku A: (…)

Wzór związku B: (…)

Wzór związku C: (…)

Wzór związku D: (…)

Odpowiedź

Wkrótce!

Dodaj komentarz