Zadanie 28 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 28. (2 pkt)

Pewien związek o wzorze ogólnym RCHO przekształcono w związek D w kilkuetapowym procesie przedstawionym na poniższym schemacie.

Literami A, B, C, D oznaczono pochodne węglowodorów.

Podaj wzory ogólne tych pochodnych.

Wzór związku A: (…)
Wzór związku B: (…)
Wzór związku C: (…)
Wzór związku D: (…)

Odpowiedź

Schemat punktowania

2 p. – za poprawne napisanie wzorów ogólnych czterech pochodnych węglowodorów.
1 p. – za poprawne napisanie wzorów ogólnych trzech pochodnych węglowodorów.
0 p. – za każdą inną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Wzór związku A: RCH2OH
Wzór związku B: RCH2Br
Wzór związku C: RCH2NH3+Br
Wzór związku D: RCH2NH2

Dodaj komentarz