Zadanie 25 | Maj 2019 | Biologia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 25. (1 pkt)

W nici kodującej DNA, w odcinku, w którym zapisana jest sekwencja aminokwasów budujących określone białko, nastąpiła mutacja polegająca na utracie fragmentu obejmującego dwa kolejne nukleotydy wchodzące w skład trzeciego kodonu i pierwszy nukleotyd z kodonu następnego.

Wybierz spośród A–D i podkreśl nazwę opisanej mutacji genowej.

  1. delecja
  2. duplikacja
  3. insercja
  4. inwersja
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za zaznaczenie właściwej nazwy opisanej mutacji.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

A.

Dodaj komentarz