Zadanie 24 | Maj 2018 | Biologia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 24. (1 pkt)

Na rysunku przedstawiono parę chromosomów homologicznych i położenie czterech genów (I–IV).

Określ, w przypadku których par loci – I i II czy III i IV – występuje większe prawdopodobieństwo sprzężonego dziedziczenia alleli. Odpowiedź uzasadnij.

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za wskazanie pary loci I i II oraz poprawne uzasadnienie, odwołujące się do mniejszego prawdopodobieństwa zachodzenia procesu crossing-over lub mniejszej odległości między nimi niż w przypadku drugiej pary loci.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

Większe prawdopodobieństwo sprzężonego dziedziczenia alleli występuje w przypadku loci I i II, ponieważ:

  • są w mniejszej odległości od siebie na chromosomie.
  • odległość między nimi jest niewielka w porównaniu do pary loci III i IV.
  • prawdopodobieństwo, że zostaną rozdzielone w procesie crossing-over, jest niewielkie, w przeciwieństwie do pary loci III i IV.

Uwaga:
Nie uznaje się odpowiedzi odnoszących się wyłącznie do małej odległości, ponieważ nie stanowi to ani porównania, ani realizacji polecenia, np. „Para I i II, ponieważ między nimi jest mała odległość i mała szansa, że zajdzie crossing-over, więc będzie mała ilość rekombinantów”.

Dodaj komentarz