Zadanie 23 | Maj 2019 | Biologia | Poziom rozszerzony (nowy) | Zadanie 29 | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 23. (0–2)

Poniżej przedstawiono szkielet skrzydła nietoperza i szkielet skrzydła ptaka oraz uproszczone drzewo filogenetyczne kręgowców lądowych.

Na podstawie informacji przedstawionych na schemacie uzupełnij poniższe zdania tak, aby powstał poprawny opis wymienionych narządów. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.

  1. Szkielet skrzydła ptaka i szkielet skrzydła nietoperza są (homologiczne / analogiczne), ponieważ mają (wspólne / różne) pochodzenie oraz plan budowy.
  2. Powierzchnie nośne umożliwiające aktywny lot ptaka i nietoperza są (homologiczne /analogiczne), ponieważ powstały (niezależnie / tylko raz) w toku ewolucji.
Odpowiedź

Schemat punktowania

2 p. – za prawidłowe podkreślenie wszystkich określeń w obydwu zdaniach.
1 p. – za prawidłowe podkreślenie wszystkich określeń w jednym zdaniu.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

homologiczne; wspólne; analogiczne; niezależne

Dodaj komentarz