Zadanie 22 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 22. (2 pkt)

Przygotowano wodne roztwory o stężeniu 0,1 mol·dm−3 substancji o wzorach:

  • C6H5OH
  • HCl
  • CH3NH2
  • CH3CH2OH

i za pomocą pehametru zmierzono pH wszystkich roztworów.

Uszereguj związki o podanych wzorach zgodnie z rosnącym pH ich wodnych roztworów – zapisz wzory tych związków w odpowiedniej kolejności. Napisz w formie jonowej równanie reakcji, która uzasadnia odczyn roztworu o najwyższym pH.

Kolejność związków zgodnie z rosnącym pH roztworów: (…)

Równanie reakcji, która uzasadnia odczyn roztworu o najwyższym pH: (…)

Odpowiedź

Wkrótce!

Dodaj komentarz