Zadanie 22 | Maj 2018 | Biologia | Poziom rozszerzony (nowy)

Zadanie 22. (0–1)

Wybierz i zaznacz poprawne dokończenie poniższego zdania.

Konwencja waszyngtońska, zwana CITES

  1. powstała w celu ochrony dzikich gatunków zwierząt migrujących, które regularnie przekraczają granice państw.
  2. dotyczy ochrony obszarów wodno-błotnych, mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życia ptaków wodnych.
  3. umożliwia kontrolowanie handlu i obrotu gatunkami roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem.
  4. umożliwia tworzenie obszarów ochrony siedlisk przyrodniczych zagrożonych wyginięciem w państwach Unii Europejskiej.
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za wskazanie właściwego dokończenia zdania dotyczącego CITES.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

C.

Dodaj komentarz