Zadanie 21 | Maj 2019 | Biologia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 21. (1 pkt)

Uzupełnij poniższe zdania dotyczące limfocytów tak, aby zawierały one informacje prawdziwe. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.

Limfocyty B i T biorą udział w mechanizmach odporności (swoistej / nieswoistej). W grasicy człowieka dojrzewają i nabywają kompetencji (limfocyty B / limfocyty T). Za wytwarzanie i uwalnianie przeciwciał odpowiadają (limfocyty B / limfocyty T) i jest to odporność (humoralna / komórkowa).

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za podkreślenie właściwych określeń we wszystkich czterech nawiasach.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

swoistej, limfocyty T, limfocyty B, humoralna

Dodaj komentarz