Zadanie 21 | Maj 2019 | Biologia | Poziom rozszerzony (nowy) | Zadanie 27 | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 21.

Wydajność produkcji wtórnej w ekosystemie określa się jako stosunek energii dostępnej dla kolejnego poziomu troficznego do energii pobranej z poziomu poprzedniego. Populacje poszczególnych gatunków są powiązane ze sobą siecią zależności pokarmowych.

Na poniższym wykresie przedstawiono rozkład liczby poziomów troficznych uzyskany na podstawie analizy 183 różnych sieci pokarmowych.

Na podstawie: E.R. Pianka, Evolutionary Ecology, 2011.

Zadanie 21.1. (0–1)

Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące przedstawionych wyników badań są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1.Najwięcej jest sieci pokarmowych, które mają 4 poziomy troficzne.PF
2.Liczba poziomów troficznych zależy od liczby sieci pokarmowych w danym ekosystemie.PF
3.Większość sieci ma 6 lub więcej poziomów troficznych.PF
Odpowiedź

Wkrótce!

Zadanie 21.2. (0–1)

Wyjaśnij, dlaczego liczba poziomów troficznych w ekosystemie jest ograniczona. W odpowiedzi uwzględnij przepływ energii przez kolejne poziomy troficzne.

Odpowiedź

Wkrótce!

Dodaj komentarz