Zadanie 21 | Maj 2018 | Biologia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 21. (2 pkt)

Na rysunku przedstawiono nefron połączony z kanalikiem zbiorczym. W miejscach oznaczonych literami A–C badano odpowiednio stężenie: glukozy, białka, mocznika i kwasu moczowego.

Na podstawie: M.B.V. Roberts, T.J. King, Biology. A Functional Approach. Students Manual, Hong Kong 1990.

a) Podaj nazwę części nefronu oznaczoną na rysunku literą X oraz określ jej funkcję w procesie powstawania moczu.

Nazwa: (…)
Funkcja: (…)

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne podanie nazwy wskazanego elementu budowy nefronu i określenie jego funkcji sekrecyjnej lub resorpcyjnej.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Nazwa: kanalik II-go rzędu / kanalik dalszy / kanalik dystalny

Funkcja:

  • Wchłanianie jonów (sodu / chloru / wodorowęglanowych).
  • Zachodzi w nim proces resorpcji (nieobowiązkowej / nadobowiązkowej).
  • Zachodzi w nim proces sekrecji.
  • Wydzielanie jonów (potasu / protonów).
  • Regulacja gospodarki mineralnej.

Uwaga:
Dopuszcza się podanie resorpcji wody lub zagęszczania moczu jako funkcji kanalika dystalnego (mimo że nie jest to podstawową funkcją tego odcinka nefronu).

b) Uzupełnij tabelę ilustrującą zawartość badanych substancji w płynach występujących w miejscach oznaczonych na rysunku literami A, B i C – wpisz nazwy tych substancji.

Nazwa substancjiA
osocze krwi
[g / 100 cm3]
B
mocz pierwotny
[g / 100 cm3]
C
żmocz ostateczny
[g / 100 cm3]
1. (…)0,100,100,00
2. (…)0,0040,0040,05
3. (…)0,030,032,00
4. (…)8,000,000,00
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uzupełnienie wszystkich czterech wierszy tabeli. 0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Nazwa substancjiA
osocze krwi
[g / 100 cm3]
B
mocz pierwotny
[g / 100 cm3]
C
żmocz ostateczny
[g / 100 cm3]
1. glukoza0,100,100,00
2. kwas moczowy0,0040,0040,05
3. mocznik0,030,032,00
4. białka8,000,000,00

Dodaj komentarz