Zadanie 20 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (nowy) | Zadanie 12 | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 20. (0–1)

Do wodnego roztworu zawierającego 0,1 mola wodorotlenku sodu dodano wodny roztwór zawierający 0,1 mola kwasu etanowego (octowego). Następnie w mieszaninie poreakcyjnej zanurzono żółty uniwersalny papierek wskaźnikowy.

Dokończ poniższe zdanie. Wybierz i zaznacz odpowiedź A, B albo C i jej uzasadnienie 1., 2., 3. albo 4.

Uniwersalny papierek wskaźnikowy

  1. przyjął niebieskie zabarwienie,
  2. nie zmienił zabarwienia,
  3. przyjął czerwone zabarwienie,

ponieważ

  1. użyto nadmiaru zasady.
  2. etanian (octan) sodu ulega hydrolizie kationowej.
  3. etanian (octan) sodu ulega hydrolizie anionowej.
  4. otrzymano roztwór o odczynie obojętnym.
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne dokończenie zdania.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

A3

Dodaj komentarz