Zadanie 20 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (nowy) | Zadanie 12 | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 20. (0–1)

Do wodnego roztworu zawierającego 0,1 mola wodorotlenku sodu dodano wodny roztwór zawierający 0,1 mola kwasu etanowego (octowego). Następnie w mieszaninie poreakcyjnej zanurzono żółty uniwersalny papierek wskaźnikowy.

Dokończ poniższe zdanie. Wybierz i zaznacz odpowiedź A, B albo C i jej uzasadnienie 1., 2., 3. albo 4.

Uniwersalny papierek wskaźnikowy

A.przyjął niebieskie zabarwienie,ponieważ1.użyto nadmiaru zasady.
2.etanian (octan) sodu ulega hydrolizie kationowej.
B.nie zmienił zabarwienia,3.etanian (octan) sodu ulega hydrolizie anionowej.
C.przyjął czerwone zabarwienie,4.otrzymano roztwór o odczynie obojętnym.
Odpowiedź

Wkrótce!

Dodaj komentarz