Zadanie 20 | Maj 2019 | Biologia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 20. (2 pkt)

Na schemacie przedstawiono mechanizm hormonalnej kontroli aktywności gonad męskich.

Na podstawie: N.A. Campbell i inni, Biologia, Poznań 2012.

a) Podaj nazwę części mózgowia oznaczonej na schemacie literą X.

Odpowiedź

Wkrótce!

b) Na podstawie schematu oceń, czy poniższe informacje dotyczące hormonalnej kontroli aktywności jąder są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1.Wydzielanie hormonów płciowych u mężczyzn kontrolowane jest przez jedną pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego.PF
2.Zarówno podwyższenie poziomu FSH jak i LH stymuluje spermatogenezę.PF
3.Wysoki poziom testosteronu stymuluje wydzielanie gonadoliberyny.PF
Odpowiedź

Wkrótce!

Dodaj komentarz