Zadanie 20 | Maj 2019 | Biologia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 20. (2 pkt)

Na schemacie przedstawiono mechanizm hormonalnej kontroli aktywności gonad męskich.

Na podstawie: N.A. Campbell i inni, Biologia, Poznań 2012.

a) Podaj nazwę części mózgowia oznaczonej na schemacie literą X.

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za podanie właściwej nazwy części mózgowia oznaczonej na schemacie literą X.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

podwzgórze

Uwaga:
Nie uznaje się nazw „międzymózgowie” i „przodomózgowie” jako odpowiedzi zbyt ogólnych

b) Na podstawie schematu oceń, czy poniższe informacje dotyczące hormonalnej kontroli aktywności jąder są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1.Wydzielanie hormonów płciowych u mężczyzn kontrolowane jest przez jedną pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego.PF
2.Zarówno podwyższenie poziomu FSH jak i LH stymuluje spermatogenezę.PF
3.Wysoki poziom testosteronu stymuluje wydzielanie gonadoliberyny.PF
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawną ocenę wszystkich trzech informacji.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

1 – F, 2 – P, 3 – F

Dodaj komentarz