Zadanie 20 | Maj 2018 | Biologia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 20. (1 pkt)

Objętość moczu wydalanego przez organizm człowieka jest zależna od stopnia nawodnienia organizmu. W regulacji wydalania moczu uczestniczą podwzgórze i hormon antydiuretyczny ADH, uwalniany przez przysadkę mózgową.
Na poniższym schemacie przedstawiono regulację wydalania moczu w organizmie człowieka w sytuacji niedoboru wody.

Uzupełnij schemat tak, aby zawierał informacje prawdziwe. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.

Na podstawie: Biologia. Jedność i różnorodność, praca zbiorowa, Warszawa 2008.
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uzupełnienie schematu.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

1 – zwiększenie, 2. – stymulowanie, 3 – zwiększenie, 4 – małej.

Dodaj komentarz