Zadanie 2 | Maj 2019 | Biologia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 2. (1 pkt)

Tłuszcze właściwe zawarte w pokarmie oraz produkty ich trawienia wchłaniane są z jelita cienkiego człowieka głównie do naczyń limfatycznych (ok. 90%). Wraz z nimi wchłaniane są niektóre witaminy.

Spośród wymienionych witamin wybierz i podkreśl te, które są wchłaniane wraz z tłuszczami w jelicie cienkim. Określ wspólną cechę tych witamin powodującą, że są one wchłaniane w taki sposób.

  • witamina A
  • witamina B1
  • witamina B6
  • witamina C
  • witamina D3
  • witamina E

Wspólna cecha wybranych witamin: (…)

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za prawidłowe podkreślenie wszystkich trzech witamin i za wskazanie rozpuszczalności w tłuszczach jako cechy powodującej, że są wchłaniane wraz z tłuszczami.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

witamina A

Wspólna cecha wybranych witamin:

  • rozpuszczalność w tłuszczach
  • mają budowę niepolarną
  • są hydrofobowe
  • lipofilność

Dodaj komentarz