Zadanie 19 | Maj 2019 | Biologia | Poziom rozszerzony (nowy) | Zadanie 26 | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 19.

Babka nadmorska (Plantago maritima) w środowisku naturalnym występuje na siedliskach różnej wilgotności, m.in. na bagnach, a także na murawach porastających klify nadmorskie.

Zbadano wysokość roślin babki w obu populacjach na stanowiskach naturalnych, a następnie nasiona zebrane z roślin populacji bagiennej i klifowej wysiano na poletku doświadczalnym o średniej wilgotności gleby. Po pewnym czasie zmierzono wysokość wyhodowanych roślin.

W tabeli przedstawiono wyniki badań.

Siedlisko populacji babki nadmorskiejŚrednia wysokość roślin [cm]
na stanowisku naturalnymhodowanych na poletku doświadczalnym
bagno35,031,5
murawa z klifu nadmorskiego7,520,7

Na podstawie C.J. Krebs, Ekologia, Warszawa 2011.

Zadanie 19.1. (0–2)

Uzasadnij, uwzględniając wyniki badań, że przyczyną różnic w wysokości roślin babki nadmorskiej w badanych populacjach naturalnych jest

  1. zarówno zmienność genetyczna: (…)
  2. jak i zmienność środowiskowa (fenotypowa): (…)
Odpowiedź

Wkrótce!

Zadanie 19.2. (0–1)

Oceń, czy na podstawie przedstawionych wyników badań można sformułować wnioski podane w tabeli. Zaznacz T (tak), jeśli wniosek wynika z tych badań, albo N (nie) – jeśli z nich nie wynika.

1.Babka nadmorska ma szeroki zakres tolerancji pod względem wilgotności siedliska.TN
2.Populacje babki nadmorskiej z bagien i z klifów należy zaklasyfikować do dwóch odrębnych gatunków.TN
3.Dla babki nadmorskiej optymalne jest siedlisko o średniej wilgotności.TN
Odpowiedź

Wkrótce!

Dodaj komentarz