Zadanie 18 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 18. (1 pkt)

Podczas ogrzewania kwas fosfonowy H3PO3 (H2PHO3) ulega reakcji dysproporcjonowania, w wyniku której powstają kwas ortofosforowy(V) i fosforowodór.

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.

Napisz w formie cząsteczkowej równanie opisanej reakcji.

Odpowiedź

Wkrótce!

Dodaj komentarz