Zadanie 17 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 17. (3 pkt)

W tabeli podano wartości standardowej entalpii spalania metanu, wodoru i węgla.

ΔspH°, kJ·mol−1
metan*−891
węgiel−394
wodór*−286

*Produktem spalania jest woda ciekła.

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2003.

Oblicz standardową entalpię tworzenia metanu. Oceń, czy poprawne jest twierdzenie, że w reakcji syntezy metanu z pierwiastków produkt ma energię wyższą od substratów. Uzasadnij swoją ocenę.

Odpowiedź

Wkrótce!

Dodaj komentarz