Zadanie 17 | Maj 2019 | Biologia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 17. (3 pkt)

U dorosłego człowieka pomiędzy kośćmi czaszki występują połączenia ścisłe w postaci szwów oraz stawy. W czaszce noworodka występuje większa liczba kości niż u człowieka dorosłego, a niektóre połączenia ścisłe nie są jeszcze zrośnięte i tworzą tzw. ciemiączka, gdyż proces kostnienia czaszki kończy się dopiero w drugim roku życia.

Na rysunkach przedstawiono budowę czaszki dorosłego człowieka (A) oraz budowę czaszki noworodka – widok z góry (B).

Na podstawie: Biologia. Jedność i różnorodność, praca zbiorowa, Warszawa 2008.

a) Podaj nazwy kości czaszki oznaczonych na rysunku numerami 1, 2 i 3.

  1. (…)
  2. (…)
  3. (…)
Odpowiedź

Wkrótce!

b) Wybierz spośród A–C i podkreśl rodzaj połączenia, które występuje między kośćmi mózgoczaszki i kością oznaczoną na schemacie numerem 3.

  1. sztywne
  2. półruchome
  3. ruchome
Odpowiedź

Wkrótce!

c) Określ, jakie znaczenie adaptacyjne mają w czaszce ciemiączka.

Odpowiedź

Wkrótce!

Dodaj komentarz