Zadanie 17 | Maj 2019 | Biologia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 17. (3 pkt)

U dorosłego człowieka pomiędzy kośćmi czaszki występują połączenia ścisłe w postaci szwów oraz stawy. W czaszce noworodka występuje większa liczba kości niż u człowieka dorosłego, a niektóre połączenia ścisłe nie są jeszcze zrośnięte i tworzą tzw. ciemiączka, gdyż proces kostnienia czaszki kończy się dopiero w drugim roku życia.

Na rysunkach przedstawiono budowę czaszki dorosłego człowieka (A) oraz budowę czaszki noworodka – widok z góry (B).

Na podstawie: Biologia. Jedność i różnorodność, praca zbiorowa, Warszawa 2008.

a) Podaj nazwy kości czaszki oznaczonych na rysunku numerami 1, 2 i 3.

 1. (…)
 2. (…)
 3. (…)
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za podanie poprawnych nazw wszystkich trzech zaznaczonych kości czaszki.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

 1. kość skroniowa,
 2. kość jarzmowa,
 3. żuchwa

Uwaga:
Nie uznaje się określenia „kość policzkowa” na określenie kości nr 2 oraz „szczęka” i „szczęka dolna” na określenie kości oznaczonej numerem 3.

b) Wybierz spośród A–C i podkreśl rodzaj połączenia, które występuje między kośćmi mózgoczaszki i kością oznaczoną na schemacie numerem 3.

 1. sztywne
 2. półruchome
 3. ruchome
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za prawidłowe wskazanie nazwy rodzaju połączenia, którym żuchwa łączy się z mózgoczaszką.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

C.

c) Określ, jakie znaczenie adaptacyjne mają w czaszce ciemiączka.

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne określenie znaczenia ciemiączek, odnoszące się do umożliwienia przeciśnięcia się czaszki przez kanał rodny podczas porodu lub do umożliwienia rozrostu mózgu, który jest najintensywniejszy w pierwszym okresie życia.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

 • Dzięki występowaniu ciemiączek czaszka dziecka może łatwiej przejść przez kanał rodny.
 • Ciemiączka umożliwiają rozrost mózgowia niemowlęcia i związane z tym powiększanie się mózgoczaszki, które jest najbardziej intensywne w tym okresie życia.

Dodaj komentarz