Zadanie 17 | Maj 2018 | Biologia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 17. (1 pkt)

Wybierz i zaznacz poprawne dokończenie poniższego zdania.

Cechą odróżniającą wszystkie ssaki od innych kręgowców jest

  1. stałocieplność.
  2. obecność gruczołów mlekowych.
  3. żyworodność.
  4. wykształcenie łożyska.
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za zaznaczenie właściwego dokończenia zdania.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

B.

Dodaj komentarz