Zadanie 16 | Maj 2019 | Biologia | Poziom rozszerzony (nowy)

Zadanie 16.

W rozmnażającej się płciowo populacji zwierząt, pozostającej w stanie równowagi genetycznej, w pewnym locus występują dwa allele genu autosomalnego. Allel A wykazuje pełną dominację nad allelem a.

Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę osobników tej populacji o określonych genotypach. Samce i samice są jednakowo licznie reprezentowane wśród wszystkich genotypów.

Zadanie 16.1. (0–1)

Oblicz częstość występowania alleli a i A w tej populacji. Zapisz odpowiednie obliczenia.
Częstość występowania allelu a: (…)
Częstość występowania allelu A: (…)

Odpowiedź

Wkrótce!

Zadanie 16.2. (0–1)

Określ, które spośród wymienionych poniżej zjawisk mogłoby spowodować zmianę częstości alleli tego genu w tej populacji. Zaznacz T (tak), jeśli zjawisko może powodować zmiany w częstości występowania alleli w populacji, albo N (nie) – jeśli tych zmian spowodować nie może.

1.Dobór naturalnyTN
2.Dobór sztucznyTN
3.Efekt wąskiego gardłaTN
Odpowiedź

Wkrótce!

Dodaj komentarz