Zadanie 16 | Maj 2019 | Biologia | Poziom rozszerzony (nowy)

Zadanie 16.

W rozmnażającej się płciowo populacji zwierząt, pozostającej w stanie równowagi genetycznej, w pewnym locus występują dwa allele genu autosomalnego. Allel A wykazuje pełną dominację nad allelem a.

Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę osobników tej populacji o określonych genotypach. Samce i samice są jednakowo licznie reprezentowane wśród wszystkich genotypów.

Zadanie 16.1. (0–1)

Oblicz częstość występowania alleli a i A w tej populacji. Zapisz odpowiednie obliczenia.
Częstość występowania allelu a: (…)
Częstość występowania allelu A: (…)

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne obliczenie i wskazanie wartości częstości alleli a i A w populacji.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązania

  • Częstość występowania allelu a: częstość homozygot recesywnych to 20/500 = 0,04 zatem częstość allelu to √0,04 = 0,2 lub 1/5
  • Częstość występowania allelu A: 1 – 0,2 = 0,8 lub 4/5
  • Częstość występowania allelu a: (40+160) / 1000 = 0,2 lub 1/5
  • Częstość występowania allelu A: (640+160) / 1000 = 0,8 lub 4/5
  • Częstość występowania allelu a: q2 = 4/100 → q = 2/10 = 20%
  • Częstość występowania allelu A: 80%

Zadanie 16.2. (0–1)

Określ, które spośród wymienionych poniżej zjawisk mogłoby spowodować zmianę częstości alleli tego genu w tej populacji. Zaznacz T (tak), jeśli zjawisko może powodować zmiany w częstości występowania alleli w populacji, albo N (nie) – jeśli tych zmian spowodować nie może.

1.Dobór naturalnyTN
2.Dobór sztucznyTN
3.Efekt wąskiego gardłaTN
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawną ocenę wszystkich trzech czynników.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

1. – T, 2. – T, 3. – T

Dodaj komentarz