Zadanie 15 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 15. (1 pkt)

Oceń, czy podane poniżej informacje dotyczące chlorku żelaza(III) są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa.

1.Wodny roztwór chlorku żelaza(III) ma odczyn obojętny.PF
2.Chlorek żelaza(III) można otrzymać w wyniku reakcji żelaza ze stężonym kwasem solnym.PF
3.Dodanie kwasu solnego do wodnego roztworu chlorku żelaza(III) cofa reakcję hydrolizy tej soli.PF
Odpowiedź

Wkrótce!

Dodaj komentarz