Zadanie 14 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 14. (1 pkt)

Tlenek azotu(II) można otrzymać w łuku elektrycznym w wyniku endotermicznej reakcji odwracalnej zilustrowanej poniższym równaniem.

N2 (g) + O2 (g) ⇄ 2NO (g)

Uzupełnij zdania wyrażeniami wybranymi spośród podanych poniżej.

  • zmaleje
  • wzrośnie
  • nie ulegnie zmianie

Jeśli w układzie będącym w stanie równowagi nastąpi wzrost temperatury, to wartość stałej równowagi opisanej reakcji (…).
Jeśli w układzie będącym w stanie równowagi nastąpi wzrost ciśnienia (T=const), to wydajność opisanej reakcji (…).
Jeśli do układu będącego w stanie równowagi wprowadzi się katalizator, to ilość NO w układzie (…).
Jeśli z układu będącego w stanie równowagi usunie się część azotu, to ilość tlenu w układzie (…).

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uzupełnienie wszystkich zdań.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

wzrośnie; nie ulegnie zmianie; nie ulegnie zmianie; wzrośnie

Dodaj komentarz