Zadanie 14 | Maj 2019 | Biologia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 14. (1 pkt)

Wybierz spośród A–D i zaznacz poprawne dokończenie zdania.

W Polsce są objęte ochroną gatunkową (ścisłą lub częściową)

  1. wszystkie gatunki płazów.
  2. wszystkie gatunki płazów za wyjątkiem żab zielonych.
  3. wszystkie gatunki płazów za wyjątkiem żab brunatnych i zielonych.
  4. wszystkie gatunki płazów za wyjątkiem traszki zwyczajnej i żaby trawnej.
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za wskazanie poprawnego dokończenia zdania.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

A.

Dodaj komentarz