Zadanie 14 | Maj 2019 | Biologia | Poziom rozszerzony (nowy)

Zadanie 14.

Na schemacie przedstawiono budowę cząsteczki przeciwciała – immunoglobuliny klasy IgG. Ta cząsteczka składa się z połączonych mostkami disiarczkowymi czterech łańcuchów polipeptydowych:

 1. dwóch takich samych łańcuchów ciężkich.
 2. dwóch takich samych łańcuchów lekkich.

Część fragmentu Fab oznaczona na schemacie literą V charakteryzuje się wysoką zmiennością struktury – każdy rodzaj przeciwciała ma w tym obszarze inną strukturę przestrzenną, natomiast fragment Fc jest stały, czyli taki sam dla wszystkich przeciwciał w danej klasie.

Na podstawie: J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lasek, Immunologia, Warszawa 2002.

Zadanie 14.1. (0–1)

Na podstawie przedstawionych informacji i własnej wiedzy określ rolę fragmentu Fab i rolę fragmentu Fc tego przeciwciała. Wybierz odpowiedź spośród 1.–3. i wpisz w wyznaczone miejsce.

Fragment Fab (…)

Fragment Fc (…)

 1. wiąże się specyficznie z określonymi antygenami.
 2. łączy się z łańcuchami lekkimi innych przeciwciał.
 3. przyłącza się do receptorów w błonie komórkowej komórek efektorowych układu odpornościowego.
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za prawidłowe dobranie roli do obu fragmentów przeciwciała.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Fragment Fab – 1.
Fragment Fc – 3.

Zadanie 14.2. (0–1)

Podaj liczbę mostków disiarczkowych, które stabilizują 4-rzędową strukturę przedstawionej immunoglobuliny.

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za określenie, że strukturę 4-rzędową przedstawionej immunoglobuliny stabilizują cztery mostki disiarczkowe.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

cztery / 4 (mostki disiarczkowe)

Zadanie 14.3. (0–1)

Zaznacz poprawne dokończenie zdania – wybierz odpowiedź spośród A–B oraz odpowiedź spośród 1.–4.

Przeciwciała są zawarte w

 1. szczepionce,
 2. surowicy odpornościowej,

której podanie wywołuje odporność

 1. czynną naturalną.
 2. czynną sztuczną.
 3. bierną naturalną.
 4. bierną sztuczną.
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za wybór obu poprawnych odpowiedzi.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

B 4.

Dodaj komentarz