Zadanie 13 | Maj 2019 | Biologia | Poziom rozszerzony (nowy)

Zadanie 13. (0–2)

Podwyższenie temperatury krwi dopływającej do ośrodka termoregulacji w podwzgórzu skutkuje uruchomieniem mechanizmów zwiększających utratę ciepła z organizmu człowieka, m.in. przez pogłębienie i przyśpieszenie oddechów oraz zwiększenie pojemności minutowej serca, a więc skróceniem czasu, w którym serce przepompowuje całą objętość krwi znajdującą się w układzie krwionośnym.

Wykaż związek między zwiększoną utratą ciepła z organizmu człowieka przez układ oddechowy

  1. a zwiększeniem pojemności minutowej serca: (…)
  2. a pogłębieniem i przyśpieszeniem oddechów: (…)
Odpowiedź

Wkrótce!

Dodaj komentarz