Zadanie 12 | Maj 2018 | Biologia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 12. (2 pkt)

Kserofity to rośliny żyjące w warunkach okresowego niedoboru wody. Wyróżnia się wśród nich dwa sposoby przystosowania do życia w suchym środowisku:

 • jeden – polega na ograniczaniu transpiracji (sklerofityzm)
 • drugi – na pobieraniu w krótkim czasie i gromadzeniu dużej ilości wody (sukulentność).

Do kserofitów należą np. kaktusy, wawrzyny, oleandry, rozchodniki, wrzośce oraz aloesy. Na poniższych rysunkach przedstawiono budowę liści roślin należących do różnych grup ekologicznych.

Na podstawie: http://www.biologydiscussion.com/botany/ecological-anatomy-with-diagrams-botany/20610; A. Szweykowska, J. Szweykowski, Botanika, t.1. Morfologia, Warszawa 1992.

Określ, który z rysunków: A, B czy C przedstawia przekrój przez liść sukulenta, a który – sklerofita. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do cech widocznych na rysunku.

 1. Sukulent:
 2. Sklerofit:
Odpowiedź

Schemat punktowania

2 p. – za poprawne wskazanie oznaczeń liści sukulenta i sklerofita, wraz z podaniem
charakterystycznej cechy widocznej na rysunkach dla każdego z nich.
1 p. – za poprawne wskazanie liścia sukulenta albo liścia sklerofita wraz z podaniem
charakterystycznej dla niego cechy widocznej na rysunku.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawne odpowiedzi

 1. Sukulent: rysunek A, ponieważ ma miękisz wodonośny.
 2. Sklerofit: rysunek B, ponieważ ma
 • aparaty szparkowe zagłębione w skórce.
 • wielowarstwową skórkę / epidermę.
 • grubą kutykulę.
 • wielowarstwowy miękisz palisadowy.
 • (martwe) włoski wokół aparatu szparkowego.

Dodaj komentarz