Zadanie 10 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 10. (2 pkt)

Ze zbioru:

  • Fe
  • Ni
  • Co
  • Hg
  • Mn2+
  • Cd2+
  • Cu2+
  • Ag+

wybierz drobiny, które spełniają warunki opisane w poniższej tabeli. Symbole i wzory wybranych drobin wpisz w wyznaczone miejsca.

Metale, które wypierają miedź z roztworu azotanu(V) miedzi(II):
Kationy, które mogą być zredukowane za pomocą niklu:
Drobina, która najłatwiej oddaje elektrony:
Drobina, która najchętniej przyjmuje elektrony:
Odpowiedź

Schemat punktowania

2 p. – za poprawne uzupełnienie czterech wierszy tabeli.
1 p. – za poprawne uzupełnienie trzech lub dwóch wierszy tabeli.
0 p. – za każdą inną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Metale, które wypierają miedź z roztworu azotanu(V) miedzi(II):Fe, Ni, Co
Kationy, które mogą być zredukowane za pomocą niklu:Cu2+, Ag+
Drobina, która najłatwiej oddaje elektrony:Fe
Drobina, która najchętniej przyjmuje elektrony:Ag+

Dodaj komentarz