Zadanie 10 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 10. (2 pkt)

Ze zbioru:

  • Fe
  • Ni
  • Co
  • Hg
  • Mn2+
  • Cd2+
  • Cu2+
  • Ag+

wybierz drobiny, które spełniają warunki opisane w poniższej tabeli. Symbole i wzory wybranych drobin wpisz w wyznaczone miejsca.

Metale, które wypierają miedź z roztworu azotanu(V) miedzi(II):
Kationy, które mogą być zredukowane za pomocą niklu:
Drobina, która najłatwiej oddaje elektrony:
Drobina, która najchętniej przyjmuje elektrony:
Odpowiedź

Wkrótce!

Odpowiedź

Wkrótce!

Dodaj komentarz