Zadanie 1 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (nowy) | Zadanie 1 | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 1. (0–1)

Dwa pierwiastki oznaczono umownie literami X i Z. Dwuujemny jon pierwiastka Z ma konfigurację elektronową 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 w stanie podstawowym. Pierwiastki X i Z tworzą związek XZ2, w którym stosunek masowy pierwiastka X do pierwiastka Z jest równy 3 : 16. Cząsteczka tego związku ma budowę liniową.

Napisz wzór sumaryczny związku opisanego w informacji, zastępując umowne oznaczenia X i Z symbolami pierwiastków. Podaj typ hybrydyzacji (sp, sp2, sp3 ) orbitali walencyjnych atomu pierwiastka X tworzącego związek XZ2 oraz napisz liczbę wiązań typu σ i liczbę wiązań typu π występujących w cząsteczce opisanego związku chemicznego.

Wzór sumaryczny: (…)
Typ hybrydyzacji: (…)
Liczba wiązań typu σ: (…)
Liczba wiązań typu π: (…)

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne napisanie wzoru sumarycznego związku, określenie typu hybrydyzacji oraz podanie liczby wiązań σ i liczby wiązań π w cząsteczce opisanego związku.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Wzór sumaryczny: CS2
Typ hybrydyzacji: sp lub dygonalna
Liczba wiązań typu σ: 2
Liczba wiązań typu π: 2