Zbiór zadań maturalnych

Zadanie nr 2
Liczba znalezionych zadań: 141

Zadanie 7 | Maj 2018 | Biologia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 7. (2 pkt)

Na rysunku przedstawiono budowę pantofeleka – jednokomórkowego organizmu heterotroficznego, zaliczanego do Protista. Występuje on pospolicie w strefie przybrzeżnej i otwartej toni wodnej zbiorników słodkowodnych.

Na podstawie: http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/orzeski

a) Podaj nazwy elementów budowy pantofelka oznaczonych na rysunku numerami 1 i 2.

  1. (…)
  2. (…)
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne podanie nazw wskazanych elementów budowy pantofelka.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

  1. : cytofarynks / nibygardziel / cytostom / nibygęba / komórkowy otwór gębowy / perystom.
  2. : makronukleus.

b) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące pantofelka są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1.Pantofelek pobiera pokarm na drodze fagocytozy, która może zachodzić w każdej części błony komórkowej.PF
2.Zawartość wody w komórce pantofelka regulują wodniczki tętniące.PF
3.Podczas rozmnażania bezpłciowego mikronukleus dzieli się mitotycznie, a makronukleus ulega przewężeniu i rozdziałowi na dwie części.PF
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawną ocenę wszystkich trzech informacji.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

1. – F, 2. – P, 3. – P.