Zbiór zadań maturalnych

Zadanie 7 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (nowy)

Zadanie 7. (0–2)

W reaktorze o stałej pojemności znajdowały się tlenek węgla(II) i para wodna zmieszane w stosunku masowym 1 : 1, a sumaryczna liczba moli tych reagentów była równa 20. Stężeniowa stała równowagi reakcji

CO(g) + H2O(g) ⇄ CO2(g) + H2(g)

w warunkach prowadzenia procesu wynosi 1.

Oblicz, ile moli wodoru znajdowało się w reaktorze po osiągnięciu stanu równowagi przez układ.

Odpowiedź

Wkrótce!