Zbiór zadań maturalnych

Zadania 4, 5 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (nowy) | Zadania 4, 5 | Poziom rozszerzony (stary)

Informacja do zadań 4.–5.

Anion tlenkowy O2– jest zasadą Brønsteda mocniejszą niż jon wodorotlenkowy OH. Jon tlenkowy nie występuje w wodnych roztworach, ponieważ jako bardzo mocna zasada reaguje z cząsteczką wody.

Zadanie 4. (0–1)

Napisz równanie reakcji anionu tlenkowego z cząsteczką wody.

Odpowiedź

Wkrótce!

Zadanie 5. (0–1)

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

Aniony tlenkowe występują w sieci krystalicznej jonowych tlenków pierwiastków mających (małą / dużą) elektroujemność i należących do grup układu okresowego o numerach: (1 i 2 / 14 i 15 / 16 i 17). Ulegające reakcji z wodą tlenki tych pierwiastków tworzą roztwory o silnie (kwasowym / zasadowym) odczynie, a więc o (niskim / wysokim) pH.

Odpowiedź

Wkrótce!