Zbiór zadań maturalnych

Zadanie 4 | Maj 2019 | Biologia | Poziom rozszerzony (nowy) | Zadanie 9 | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 4.

Na rysunku przedstawiono zestaw doświadczalny ilustrujący siłę imbibicyjną, czyli siłę wytwarzaną przez pęczniejące nasiona. Uczniowie umieścili suche nasiona grochu jadalnego w kolbie, którą następnie napełnili wodą, szczelnie zamknęli korkiem i pozostawili na kilka godzin.

Uczniowie postawili dwie alternatywne hipotezy, wyjaśniające wynik tego doświadczenia:

zestaw badawczy

Na podstawie: W. Czerwiński, Fizjologia roślin, Warszawa 1976.

  1. proces pęcznienia jest zjawiskiem czysto fizycznym.
  2. proces pęcznienia wymaga aktywności metabolicznej nasion.

Aby sprawdzić te hipotezy, postanowili przygotować kolejny zestaw badawczy.

Zadanie 4.1. (0–1)

Zaznacz poprawne dokończenie zdania – wybierz odpowiedź spośród A–C oraz odpowiedź spośród 1.–3.

Zestaw badawczy umożliwiający rozstrzygnięcie, która z hipotez postawionych przez uczniów jest trafna, powinien zawierać

A.suche nasiona grochuumieszczone w kolbie1.wypełnionej wodą i otwartej.
B.namoczone i ugotowane nasiona grochu2.bez wody i zamkniętej korkiem.
C.suche nasiona grochu wyprażone w piekarniku,3.wypełnionej wodą i zamkniętej korkiem.
Odpowiedź
Schemat punktowania
1 p. – za wskazanie obu właściwych odpowiedzi.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
C 3.

Zadanie 4.2. (0–1)

Wybierz spośród A–E i zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Proces pęcznienia nasion jest warunkowany obecnością zmagazynowanych w nich związków organicznych, a przede wszystkim obecnością

  1. sacharozy
  2. glicerolu
  3. glikogenu
  4. białek
  5. triglicerydów
Odpowiedź
Schemat punktowania
1 p. – za wskazanie właściwego dokończenia zdania.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
D.