Matura 2019 – zadanie obliczeniowe

Czy w zadaniu obliczeniowym zad. 28 tegorocznej chemicznej matury będzie błędem następujące sformułowanie:
Proporcja 1 mol gazu syntezowego —>6,02*10^23 cząsteczek metanolu

X moli gazu syntezowego – 2*10^55 cząsteczek metanolu
I dalej

1mol gazu synt. – 22.4 dm3 CO
wyliczona 70% l.moli gazu synt.- x dm3 CO

Mój komentarz

Proporcja wydaje się poprawną. Jeżeli takie zapisanie danych doprowadziło Cię do poprawnego rozwiązania, to nie powinno zostać podważone. Ważna jest też poprawność obliczeń i ogólna spójność odpowiedzi.

Oficjalne rozwiązanie tego zadania będzie można znaleźć na tej stronie.

Dodaj komentarz